Keramický kroužek

Představení kroužku

Na Keramickém kroužku si děti vyrobí spoustu krásných výtvorů, jako například přívěšek pro maminku, mističku na ovoce či vázu na kytičky.

Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky dítěte, podpora kreativního myšlení a prostorové představivosti.

Struktura kroužku

Úvod - Lektor seznámí děti s výrobkem, který si společně vytvoří.

Příprava - Lektor dětem vysvětlí a předvede postup tvoření.

Náplň - Děti společně modelují.

Závěr - Děti si podepíší svůj výrobek, uklidí si a rozloučí se.


Vytvořte si webové stránky zdarma!