Logicko - matematický kroužek

Na logicko-matematickém kroužku se hrají hry a cvičení na rozvoj logického myšlení. Celý kroužek děti provádí zkušený lektor, který jim pomáhá nalézt různá řešení na daný úkol.

Struktura kroužku 

Úvod - Přivítání se s lektrorkou.

Příprava - Lektorka dětem vysvětlí daný úkol, šifru, hlavolam či logickou hádanku.

Řešení - Děti se logicky snaží zadání vyřešit, popřípadě hledat více řešení.

Hry - Hry na rozvoj logického myšlení. 

Závěr - Úklid a společné rozloučení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!