Umělecký tanec


Na uměleckém tanci se děti učí koordinaci pohybů, rozvíjí zde motoriku a zamilovávají si pohyb. 

Kroužkem je bude provádět milá lektorka.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání a rozcvičení.

Začátek lekce - procvičení  pohybů a kroků z minulé lekce. 

Náplň - Trénování koordinace, vnímání rytmu, tanec.

Závěr - Zopakovaní a rozloučení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!