Babička čítalka

Představení kroužku

Kroužek je zaměřený na rozvoj slovní zásoby a komunikace. V průběhu celého kroužku s dětmi lektor cvičí logopedická cvičení.

Děti se snaží doplňovat vynechaná slova do textů, rozšiřují si svou slovní zásobu a rozvíjí svou fantazii.

Dětem nejsou pouze předčítány nejkrásnější české pohádky, také mají možnost vymyslet svůj vlastní příběh. 

Všechny příběhy od dětí budou na konci kroužku zpracovány do brožurky, kterou si děti na konci roku nadšeně odnesou pro své rodiče.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítáni se s lektorkou.

Příprava - Logopedická cvičení. 

Náplň - Přečtení pohádky a následný rozvoj fantazie - děti přemýšlí, jak by příběh mohl pokračovat nebo vymýšlí svůj vlastní. 

Závěr - Lektorka si zapíše dětské příběhy a rozloučí se. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!