Hudební kroužek

Náš Hudební kroužek je skvělá příprava pro nejmenší, kteří si přejí v budoucnu rozvíjet hudební nadání. 

Společně se snažíme dětem budovat vztah k hudbě, učíme je smysl pro rytmus a seznamujeme je s hudebními nástroji.

Struktura kroužku

Úvod - Přivitání a krátka hra na rozdýchání.

Příprava - Děti dostanou hudební nástroje.

Hraní - Lektorka s dětmi hraje základní melodie a písničky (vyťukávání do rytmu, zpěv)

Dechová cvičení - Rytmické a dechové hry.

Závěr - Úklid nástrojů a rozloučení.


Vytvořte si webové stránky zdarma!