Kreativní kroužek


Na Kreativním kroužku si děti vyzkouší mnoho činností a odnesou si krásné výrobky jako například originální hrneček, barevné medúzy, jedinečné tulipány či třpytivou duhu.

Kroužek vedou zkušení lektoři, kteří si s dětmi kroužek užijí a společně odejdou s úsměvem. Cílem kroužku je podpora Kreativního a vynalézavého myšlení dítěte.

Struktura kroužku

Úvod - Lektoři dětem představí, co si dnes vytvoří.

Příprava - Lektor dětem vysvětlí postup a poskytne dětem potřebné materiály.

Tvoření - Děti si společně vyrábí.

 Závěr - Děti si pečlivě uklidí svá místa a rozloučí se.
Vytvořte si webové stránky zdarma!