Kreativní kroužek

Představení kroužku

Na Kreativním kroužku s dětmi rozvíjíme jemnou motoriku a fantazii. Děti si vyzkouší práci s různorodými materiály a postupy. 

Domů si odnesou jedinečné výrobky, jako například originální hrneček, barevné medúzy, jedinečné tulipány či třpytivou duhu.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání s dětmi a představení výrobku. 

Příprava - Lektor dětem vysvětlí postup a poskytne dětem potřebné materiály.

Tvoření - Děti společně vyrábí.

 Závěr - Děti si uklidí svá místa a rozloučí se.
Vytvořte si webové stránky zdarma!