Umělecký tanec


Na uměleckém tanci se děti učí koordinaci pohybů, rozvíjí zde motoriku a zamilovávají si pohyb. 

Kroužkem je bude provádět zkušená lektorka.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání a rozcvičení.

Začátek lekce - Procvičení pohybů či sestavy z minulé hodiny. 

Náplň - Zkoušení tanců a pohybů.

Závěr - Závěrečné zopakovaní a rozloučení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!