Umělecký tanec


Na uměleckém tanci se děti učí koordinaci pohybů, rozvíjí zde motoriku a zamilovávají si pohyb. 

Kroužkem je bude provádět milá lektorka.

Struktura kroužku

Úvod - přivítání a rozcvičení

Začátek lekce - procvičení z minula

Náplň - Zkoušení tanců a pohybů

Závěr - zopakovaní a rozloučení

Vytvořte si webové stránky zdarma!