Poznávací kroužek

Představení kroužku

Poznávací kroužek je zcela jedinečný kroužek v České republice. 

Každá lekce je systematicky zaměřena na různé aktivity. Jako je komunikace, práce ve skupině, logické myšlení, kreativní tvoření, smysl pro rytmus, atd.

Kroužek je specifický právě díky široké škále činností, které si děti během kroužku vyzkouší a ve kterých se následně mohou rozvíjet. 

Výjimečnost kroužku dále spočívá ve zpětné vazbě lektora pro rodiče, popřípadě pro školku/školu, kde se lektor pokusí předat postřehy, které zaznamenal. Například, že Honzík má nevídaný smysl pro rytmus, či že má Zuzanka velmi rozvinuté logické myšlení. 

Tyto poznatky mohou pomoci školce/škole či rodičům v rozvoji těchto dětských potenciálů. 

Samozřejmě, že rodiče znají své děti nejlépe. Lektor se tedy pokusí o poznatky nezaujatého pozorovatele, který si vztah k dítěti teprve buduje a který může sledovat chování dítěte v nové skupině za specifických podmínek.  

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání s lektorkou.

Příprava - Lektor dětem představí aktivitu dne. 

Náplň - Děti zkouší danou aktivitu (tvoří, zpívají, řeší hádanky).

Zpětná vazba - Zpětná vazba od dětí, která pomůže lektorovi v hodnocení. 

Závěr - Rozloučení se s lektrokou.

Vytvořte si webové stránky zdarma!