Poznávací kroužek

Poznávací kroužek je zcela jedinečný kroužek v České republice. Každá lekce je systematicky zaměřena na různé aktivity a dovednosti dětí jako jsou například komunikace, práce ve skupině, logické myšlení, Kreativní tvoření a smysl pro rytmus.

Kroužek je tak specifický právě díky široké škále činností, které si děti během kroužku vyzkouší. 

Výjimečnost kroužku dále spočívá ve zpětné vazbě lektora pro rodiče, popřípadě pro školku, kde se lektor pokusí předat postřehy, které ho na dětech zaujaly, například že má Honzík nevídaný smysl pro rytmus, či že má Zuzanka velmi rozvinuté logické myšlení. 

Tyto poznatky mohou pomoci školce či rodičům v rozvoji těchto dětských potenciálů.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítáni s lektorkou.

Příprava - Lektro dětem představí, co si dnes vyzkouší.

Poznávání - Děti zkouší danou aktivitu (tvoří, zpívají, řeší hádanky)

Zpětná vazba - Děti lektrovi poví, jak se jim daná činnost líbila.

Závěr - Rozloučení se s lektrokou.

Vytvořte si webové stránky zdarma!