Hudební kroužek

Představení kroužku

Kroužek Hudebky je skvělý pro všechny děti, které v budoucnu chtějí hrát na jakýkoliv hudební nástroj či se věnovat zpěvu.

Kroužek je zaměřen na hudební průpravu jako je seznámení s notovou osnovou, vnímání rytmu a představení základních hudebních nástrojů.  

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání s lektorkou. 

Příprava - Dechová cvičení a rozdání nástrojů. 

Náplň - Hraní melodií, vyťukávání do rytmu, zpěv, seznamování s hudební osnovou.

Závěr - Úklid nástrojů a rozloučení.


Vytvořte si webové stránky zdarma!