Malý vědátor

Představení kroužku

na Vědeckém kroužku se s dětmi budeme zabývat poznáváním přírodních a vesmírných zákonů hravou formou.

Na kroužku si děti například vyzkouší filtraci pomocí papíru, zkusí si výbuch sopky a mnoho dalších vědeckých pokusů, které dětem rozšíří vnímání světa. 

Cílem kroužku je probudit v dětech nadšení ke vědě a zkoumání. 

Na kroužku budeme dále rozvíjet jemnou motoriku, logické a kreativní myšlení.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání s lektorem.

Příprava - Lektor dětem vysvětlí pokus, který si s dětmi společně vyzkouší.

Náplň - Děti se aktivně zapojují při zkoumaní daného jevu, následně se pokusí vysvětlit vlastními slovy, co se dnes naučily. 

Závěr - Úklid a společné rozloučení.


Vytvořte si webové stránky zdarma!