Vědecký kroužek

na Vědeckém kroužku se s dětmi budeme zabývat poznáváním přírodních a vesmírných zákonů hravou formou.

Na kroužku si děti například vyzkouší filtraci pomocí papíru, zasadí si osení a budeme společně poznávat globus a země.

Cílem kroužku je probudit v dětech nadšení ke vědě a zkoumání. Na kroužku budeme také rozvíjet jemnou motoriku, logické a kreativní myšlení.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání se s lektorem.

Příprava - Lektor dětem vysvětlí daná jev, který si pak společně s dětmi vyzkouší.

Věda - Děti se aktivně zapojují při zkoumaní daného jevu.

Opakování - Děti říkají, co se na lekci naučili.

Závěr - Úklid a společné rozloučení.