Malý vědátor

na Vědeckém kroužku se s dětmi budeme zabývat poznáváním přírodních a vesmírných zákonů hravou formou.

Na kroužku si děti například vyzkouší filtraci pomocí papíru, zasadí si osení a mnoho dalších vědeckých pokusů, které dětem rozšíří vnímání světa. 

Cílem kroužku je probudit v dětech nadšení ke vědě a zkoumání. 

Na kroužku budeme dále rozvíjet jemnou motoriku, logické a kreativní myšlení.

Struktura kroužku

Úvod - Přivítání se s lektorem.

Příprava - Lektor dětem vysvětlí daný jev, který si pak společně s dětmi vyzkouší.

Věda - Děti se aktivně zapojují při zkoumaní daného jevu.

Opakování - Děti říkají, co se na lekci naučili.

Závěr - Úklid a společné rozloučení.


Vytvořte si webové stránky zdarma!